Информация относно прекратяване вноса на лекарствения продукт Ривотрил

Във връзка с прекратяване вноса на лекарствения продукт Ривотрил (Rivotril, INN: clonazepam) и отправени въпроси към Рош България бихме искали да направим следното уточнение от името на Компанията. На 10 май 2013 г. от името на Рош България ЕООД в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) бе подадено писмо, което уведомява, че Компанията планира да прекрати продажбите на лекарствата Ривотрил 0,5 mg таблетки x 50 и Ривотрил 2 mg таблетки x 30, с притежател на разрешението за употреба в Р.България Рош България ЕООД.

В писмото изрично се казва, че Рош България възнамерява да спази срока, упоменат в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (чл. 54, ал. 3, в съответствие с чл. 264), според който здравните власти и медицинските специалисти трябва да бъдат информирани за прекратяването на продажбите 18 месеца предварително.

За планираното прекратяване на продажбите своевременно е уведомено и Министерство на здравеопазването (писмо с вх. № на МЗ 26-00-857/08.05.2013 г.) и Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (писмо с вх. № на НСЦРЛП 80-01-20/08.05.2013 г.), тъй като лекарствените продукти са включени в Приложение 1 и 2 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС).

Доставките са преустановени през ноември 2014 г., когато е изтекъл административният срок за преустановяване (18 месеца).

На заседание на Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проведено на 15.01.2015 г., са разгледани заявленията относно заличаване на цената и изключването на Ривотрил от Позитивния лекарствен списък и са издадени решения за изключване на продукта от Приложение 1 и Приложение 2 на ПЛС, както и заличаване на цените в Приложение 4.

С решения НСР-5490-91/23.01.2015 г. НСЦРЛП изключва от Приложение 1 и 2 на ПЛС и заличава цената в

Приложение 4 на ПЛС съответно на Ривотрил 0,5 mg таблетки x 50 и Ривотрил 2 mg таблетки x 30.

Решенията влизат в сила от 06.02.2015 г. и ще бъдат вписани в ПЛС с актуализацията от 16.02.2015 г. След влизане в сила на решенията, продуктите не могат повече да бъдат отпускани в аптеките.

Повече информация можете да получите и на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата на следния линк:

Със седалище в Базел, Швейцария, Рош е лидер в ориентираното към развойна дейност здравеопазване със синергични разработки в областта на лекарства и диагностика. Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система. Също така, Рош е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет. Стратегията за индивидуализирано здравеопазване на Рош има за цел да осигурява лекарства и диагностични методи, които допринасят за подобряване здравето, повишаване качеството на живот и продължителността на живота на пациентите.

Основана през 1896 година, Рош има важен принос за здравето на всички хора по света вече повече от век. Двадесет и четири лекарства, открити от Рош, са включени в списъка на Световната здравна организация (СЗО) с лекарства, които имат изключителна важност, като сред тях присъстват животоспасяващи антибиотици, антималарици и химиотерапевтици.

През 2013 година в групата Рош работят над 85 000 души и са инвестирани 8,7 милиарда швейцарски франка в изследвания и развойна дейност. Дженентек, САЩ, е изцяло собственост на групата Рош. Рош притежава основен дял в Шугай Фармасютикъл, Япония. За повече информация:

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки