M-BG-00000449

Множествената склероза (МС) е сложно невродегенеративно заболяване. Въпреки че всеки човек с МС има различни симптоми и ход на протичане на заболяването, основната биология и начините на измерване на заболяването са еднакви за всички.

Физическата инвалидностi при повечето хора с МС в даден момент се повишава.2 Когато инвалидността се появи, нейният вид и степента на промяната й при всеки човек са различни. Графиките по-долу показват как прогресията на инвалидността може да варира при отделните индивиди.

iЗагубата на способности в резултат от увреждането на централната нервна система (ЦНС) с прогресията на МС и може да бъде необратима.1

Влошаване на инвалидността, свързано с пристъп, със или без пълно възстановяване.

Влошаване на инвалидността, свързано с пристъп, без пълно възстановяване, независимо от пристъпите.

Прогресия на инвалидността, независима от пристъп.

При МС, имунната система атакува нервните клетки в мозъка, гръбначния мозък и зрителните нерви.3 Тази активност на заболяването може да доведе до симптоми и инвалидност.

Има два основни вида активност на заболяването:

Като пристъп
Нови или влошаващи се признаци и симптоми в резултат от възпаление в централната нервна система (ЦНС). Тези епизоди се развиват бързо, траят най-малко 24 часа и могат да продължат от няколко дена до седмици. Пристъпите могат да бъдат последвани от пълно възстановяване или от известна остатъчна инвалидност.4

Открива се при МРТ на мозъка
Образни изследвания, които показват лезии или увредени участъци в мозъка.

Физическата инвалидност се влошава (прогресия), когато активността на заболяването причинява смъртта на все повече и повече нервни клетки (невродегенерация).5

Хората могат да усетят инвалидността по различни начини, в зависимост от това коя част от мозъка, гръбначния мозък или зрителните нерви е засегната.6

Инвалидността се измерва по различни начини. Кликнете върху флаш картите, за да научите повече.

Измерва степента на физическо увреждане на базата на неврологичен преглед на седем функционални системи на целия организъм, плюс способността за ходене на индивида. EDSS и неговия предшественик DSS са били използвани в почти всяко едно клинично изпитание за МС през последните 40 години.7

Съставна крайна точка, която измерва съотношението на хората със статус без потвърдена прогресия на инвалидността (EDSS), скорост на ходене (T25-FW) и функция на горните крайници (9-HPT) и може да представлява нов резултат за хората с PPMS.

 Измерва функцията на ръката, китката и дланта, като отчита времето, за което лицето може да премести девет пръчици в девет дупки и после да ги извади, използвайки всеки  път само едната си ръка.8

Определя скоростта на ходене, като измерва колко бързо пациентът с МС може да измине 25 фута.9

Активността на заболяването и прогресията на инвалидността могат да се появят на най-ранния стадий на заболяването.10 Така че една от целите на лечението на МС е активността на заболяването да се контролира възможно най-рано.

Материалът е одобрен до 05.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Референции:

 1. Giovannoni, G, et al. Brain Health: Time Matters in Multiple Sclerosis. 2015; pp 14.

 2. MS International Federation. What is MS? Available at

 3. Medline Plus. Multiple Sclerosis. Available at

 4. National MS Society. Managing Relapses. Available atAccessed September 2016.

 5. De Stefano N., et al. Evidence of Axonal Damage in the Early Stages of Multiple Sclerosis and Its Relevance to Disability. Arch Neurol. 2001;58(1):65-70. Available at

 6. National MS Society. MS Symptoms. Available at

 7. National MS Society. Functional Systems Score (FSS) and Expanded Disability Status Scale. Available at http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/ Researchers/Resources-for-Researchers/Clinical-Study-Measures/Functional-Systems-Scores-(FSS)-and-Expanded-Disab.

  Accessed September 2016.

 8. National MS Society. 9-Hole Peg Test (9-HPT). Available at http://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Resources-forResearchers/Clinical-Study-Measures/9-Hole-Peg-Test-(9-HPT). Accessed September 2016.

 9. National MS Society. Timed 25-Foot Walk (T25-FW). Available at htp://www.nationalmssociety.org/For-Professionals/Researchers/Resources-for-Researchers/Clinical-Study-Measures/Timed-25-Foot-Walk-(T25-FW). Accessed September 2016.

 10. MS Brain Health. Time Matters in Multiple Sclerosis. Available at

 11. MS Coalition. The Use of Disease-Modifying Therapies in Multiple Sclerosis: Principles and Current Evidence. Available at

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.