Нашите задължения

В служба на пациентите и клиентите Приоритет на Рош е да задоволи нуждите на пациентите и клиентите си, като им предложи висококачествени продукти и услуги.

Това означава, че ние трябва да определим и решим проблемите им и да предвидим бъдещите им нужди, като поддържаме близък контакт с тях и се вслушваме в това, което казват. Задължението ни включва пълно уважение на индивидуалните права на пациентите.

Ние вярваме, че успехът на компанията се дължи на комбинацията от таланти и постижения на мотивираните ни служители.

  • Да изградим уважение към личността във всичко, което правим, като гарантираме, че всички членове на организацията разбират отговорността си да уважават взаимно правата и достойнството си;

  • Нашите служители да развият силните си страни и оптимално да използват способностите и потенциала си, както и да насърчават обмена на информация и отворения диалог;

  • Служителите ни да бъдат признати на базата на работата си и приноса си към успеха на Рош;

  • Да въведем разнообразието и равните възможности;

  • Всички в организацията да работят при оптимални условия за здравето и безопасността им.

Ние искаме да покрием високите стандарти на изпълнение и корпоративна отговорност във всичките ни дейности, а в работата с бизнес партньорите ни разчитаме на нашите корпоративни принципи. Ние имаме за цел да изберем, обучим и назначим служители и мениджъри, показващи самоинициатива и съпричастност, които:

  • Съчетават професионалната компетентност и лидерския стил, който мотивира хората за висококачествена работа;

  • Могат да реагират бързо и са широкомислещи, разбират нуждите на компанията и имат куража да се изправят срещу общоприетите норми;

  • Показват гъвкавост, необходима за разширяване на опита им;

  • Прилагат тези корпоративни принципи в решенията и действията си.

Нашата цел е да създадем стойност за нашите акционери и да постигнем устойчива и висока печалба. Ние правим това, за да изпълним изследователските си задължения, да гарантираме нашия растеж и независимост, да създадем работни места, да покрием рисковете и да гарантираме атрактивна възвращаемост на инвестирания капитал.

Ние искаме да поддържаме високи етични и обществени стандарти при провеждането на бизнеса ни, подхода ни към медицината и усилията ни да запазим околната среда и да бъдем добри граждани. Ние ще поддържаме тези стандарти като спазваме местните, националните и международните закони, сътрудничим на органите и проактивно комуникираме с обществото. Ние подкрепяме и уважаваме човешките права в сферата на влиянието ни. Ние разбираме необходимостта да работим съвместно с нашите партньори и акционери, като редовно търсим тяхното мнение и се съобразяваме с тях.

Като част от задължението ни за устойчиво развитие, ние се стремим да използваме нови, по-устойчиви технологии и процеси и да сведем до минимум влиянието им върху околната среда.

Ключът към успеха ни е иновации във всичките аспекти на дейността ни. Тъй като сме активни в сферата на високите технологии, ние трябва да откриваме новите тенденции на много ранен етап и да бъдем отворени за нетрадиционните идеи.

Ние разглеждаме промяната като възможност, а самодоволството като заплаха.

Така, у всеки от компанията ние окуражаваме любопитството към света на новите идеи.

Ние имаме за цел да сравняваме нашите принципи и постижения с тези на отрасъла и най-добрата практика; това включва и прозрачност при отчитането на резултатите. Ние ще продължим да използваме директиви и процеси, които ще ни позволят да приложим всеки един от нашите корпоративни принципи.

Научете повече

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки