#PutCancerToTheTest – „Да изследваме рака“, е глобална инициатива на Рош за повишаване на осведомеността относно важността на геномното изследване на рака и насърчаване на по-открита дискусия сред пациентите, лекарите и здравните системи.

 

Защо това е толкова важно? Геномното изследване при ракови заболявания е диагностично изследване, което се използва за идентифициране на промените в гените на раковите клетки, за да се определи как се държи и нараства всеки отделен тумор. Това е решаващо важна информация, която може да помогне на пациентите и лекарите да разберат по-добре какви са наличните за тях възможности за лечение или клинични изпитвания.

 

Въпреки важността му, геномното изследване на рака все още не е много известно или за него не се говори много.

Проучване на осведомеността в глобален мащаб за 2020 г.*, поръчано от Рош, на онколози, хора, живеещи с раково заболяване, и на широката общественост разкрива, че почти половината от анкетираните пациенти с рак не познават или са слабо запознати с термина „геномно изследване“. Проучването показа и че в някои страни по-малко от 20 процента от пациентите са говорили с лекаря си за геномно изследване на рака. Освен това, анкетираните представители на широката общественост заявяват, че според тях геномното изследване на рака е един от най-маловажните фактори за намиране на правилното лечение за всеки отделен пациент [1].

В Рош ние искаме да помогнем за повишаване на осведомеността и разбирането за геномните тестове на рака и най-новите постижения в грижите при ракови заболявания. Ракът е индивидуален. Колкото повече узнаят за рака на индивида пациентите и лекарите, толкова по-добре подготвени ще са те, за да го диагностицират и лекуват.

 

Прочетете за опита и съветите на други хора, живеещи с рак

 

  • test2

Ракът не е едно заболяване

Както са се развили науката и технологиите през последните няколко десетилетия, така е еволюирало и нашето разбиране за рака. В исторически план, ракът често се е определял според това, от кое място в тялото произхожда (напр. бял дроб, гърди, черен дроб). Днес знаем, че ракът е заболяване на генома, което означава, че се причинява от основни промени в клетките на човека, наречени геномни алтерации. Тези геномни алтерации могат да се появят навсякъде в тялото и те са това, което кара раковите клетки да растат неконтролируемо. Важен факт е, че геномното изследване на рака може да ни помогне да идентифицираме специфичните геномни алтерации в рака на всеки човек и потенциално да идентифицираме наличните възможности за таргетно (прицелно) лечение или участие в клинични проучвания.

Да вземем например рака на белия дроб. Ракът на белия дроб е причина номер едно за смъртността, свързана с онкологични заболявания, в световен мащаб, като ежегодно отнема живота на 1,76 милиона души [2]. Преди мислехме, че има два вида рак на белия дроб. Към днешна дата обаче, при рак на белия дроб са установени повече от дузина геномни алтерации, които могат да бъдат таргети на специфични възможности за лечение [3].
 

Тестване за персонализиран подход към лечението 

Когато лекарите разберат какви са уникалните геномни алтерации на рака на всеки човек, това им дава жизненоважна информация за тяхното заболяване, която да помогне за диагностицирането, а също и за планирането на път за лечение, който е персонален за тях и за конкретното им раково заболяване. Това потенциално може да включва нови възможности за лечение и участие в клинични изпитвания, които в противен случай биха могли да са останали неизвестни, и да помогне да се избегнат лечения, които е малко вероятно да дадат ефект. С развитието на технологиите се развива и геномното изследване на рака. В наши дни може да се използва един прост и неинвазивен кръвен тест за сканиране за стотици геномни алтерации.

През последните години учените усъвършенстваха един нов тип подход към лечението, наречен „туморно-агностичен“. Туморно-агностичните лечения са специално разработени, за да се прицелят в уникалните геномни алтерации на тумора, независимо къде в тялото се намира ракът.

Съчетаването на геномното изследване на рака с туморно-агностични лечения може потенциално да отвори нови възможности за хора, които иначе може да имат малко клинични възможности, или да нямат никакви. Геномното изследване на рака и туморно-агностичните лечения са включени в едно по-широко понятие, известно като персонализирано здравеопазване. В Рош персонализираното здравеопазване включва идентифициране на правилното лечение за точния пациент.

 

Колкото повече знаете Вие и Вашият лекар, толкова по-добре подготвени ще бъдете да го лекувате
 

Освен слабата осведоменост за геномното изследване на рака и подхода за туморно-агностичното лечение сред пациентите и широката общественост, нашето глобално проучване на осведомеността от 2020 г. откри и че относно изследването не винаги се водят разговори [1]. Това означава, че много хора, които биха могли да се възползват от изследването, може да не бъдат информирани или да не им бъде дадена възможност да започнат обсъждане със своите лекари. Резултатите от проучването ни показаха:


 

За да се осъзнае истински колко многообещаващо е геномното изследване на рака, трябва да се направи повече за подобряване на осведомеността и разбирането за важната роля, която може да играе то.

 

Помогнете ни да изследваме рака! #PutCancerToTheTest 

В Рош искаме да изследваме рака, като дадем широка гласност на тестването и насърчим повече хора, живеещи с рак, да проведат разговор с лекаря си дали за тях може да е подходящо да се подложат на геномен тест на рака.

Можете да ни помогнете да изследваме рак, като покажете тази статия на близки, засегнати от раково заболяване, и като я споделите в социалните медии с хаштаг #PutCancerToTheTest.

*Глобално проучване сред 240 онколози, 360 пациенти и 600 представители на широката общественост в Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания 

 

Референции:

1. Roche conducted survey: general awareness of genomic testing and the tumour-agnostic treatment approach. Conducted in general public, patients and oncologists in Brazil, Canada, China, France, Germany, Italy, Spain and the UK [N=1,200]; October 2020

2. World Health Organization. Cancer. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

3. Mehta A, et al. Biomarker testing for advanced lung cancer by next-generation sequencing; a valid method to achieve a comprehensive glimpse at mutational landscape. Appl Cancer Res. 2020;40 (article 4). https://doi.org/10.1186/s41241-020-00089-8

 

M-BG-00000432

Материалът е одобрен до 05.2022 г.


РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).