Ние се фокусираме върху намирането на нови лекарства и диагностика, които помагат на пациентите да живеят по-дълго и по-добре, и които да развиват медицинската наука.

Ръководим се от нашата цел: правим сега това, от което пациентите ще се нуждаят утре. Нашата компания има близо 125-годишна история на осигуряване на напредък в областта на медицината и предлагане на нови лечения и диагностични средства на пациентите. Пациентът е и ще си остане в основата на това, което правим, той е причината да идваме на работа всеки ден.

 

Какво правим?

 

Как го постигаме?

 

 

M-BG-00000520

Материалът е одобрен до 08.2022 г.

 

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).