Усилия за партньорство полагаме и в една особено вълнуваща област – невронауката. Като следваме научните открития, навлизаме в поле с огромни потребности и възможности за научен прогрес при заболяванията на мозъка и нервната система.

Освен това усилията ни изградиха един от най-силните и най-разнообразни асортименти от лекарствени средства в разработка в индустрията, с четири изпитвани лекарства на късен етап и две потенциални одобрения за нови молекули (NME) през 2020 г., обхващащи целия спектър на нарушенията на нервната система, от най-редките до най-често срещаните.

  • Невродегенерация (напр. болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън, амиотрофична латерална склероза)

  • Невроинфламация (напр. множествена склероза)

  • Невроразвитие (напр. разстройства от аутистичния спектър)

  • Болка (неопиоидни средства за лечение на хронична болка)

  • Конвело Терапютикс (Convelo Therapeutics) – сътрудничество за откриване и разработване на нови ремиелинизиращи лекарства за пациенти с неврологични нарушения

  • Кинета Инк. (Kineta Inc.) – сътрудничество за изследване на нови неопиоидни средства лечение на хронична болка

Мултиплената склероза (МС) е заболяване на централната нервна система. МС се характеризира с нарушени сигнали в мозъка, гръбначния мозък и очните нерви, което води до широк спектър симптоми и невъзможност на пациента да изпълнява обичайни дейности. Рош разработва нови подходи за разбирането и лечението на това хронично инвалидизиращо заболяване.

Научете повече за заболяването на

44 милиона души по света живеят с деменция. Рош търси начини за лечение на болестта на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция.

M-BG-00000361

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.