В световен мащаб повече от 1 милиард души живеят със зрителни проблеми, които биха могли да бъдат предотвратени или предстои да бъдат решени. (1) Милиони хора живеят с очни заболявания, които увеличават риска от загуба на зрението. (2) Зрителното увреждане може да има опустошително въздействие върху засегнатите хора - пациенти и техните болногледачи.

Днес всяка минута се изследват все по-нови подходи към диагностиката и лечението на офталмологичните заболявания. Това е глобално здравно предизвикателство, с което ние от Roche сме ангажирани и сме развълнувани да преодолеем заедно с общността от хора с нарушено зрение.

Екипът ни се основава на опита на офталмолози, офталмохирурзи и ретинални специалисти, които всеки ден внасят прозрения от практиката в работния процес в Roche. Създаваме иновации, за да подобрим диагностиката и да трансформираме резултатите и преживяването за пациента - чрез вникване в биологията на офталмологичните заболявания и какво означава това на практика за хората живеещи с увредено зрение.

Партнираме си с изследователи, клиницисти и пациентски групи от общността на хората със зрителни увреждания, за да гарантираме, че разбираме потребностите на хората със загуба на зрение. Опитваме да отговорим на тези нужди чрез нашия подход към иновациите, програма за клинични изпитвания и с лекарствата и технологиите, които разработваме.

Това означава да проучваме нови данни и аналитични източници, като например данни от реалния свят, да изследваме нови технологии като изкуствен интелект и машинно самообучение. Разработваме дигитални здравни решения за по-ефективно откриване и наблюдение на прогресията на заболяванията и новаторски терапевтични подходи като генна терапия, помагаща за осигуряване на персонализиран подход към очното здраве.

Референции:

  1. Word Health Organization. Blindness and vision impairment. [Internet; cited September 2021]. Available from:

  2. Flaxman SR, Bourne RRA, Resnikoff S, et al. Global causes of blindness and distance vision impairment 1990-2020: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2017; 5:1221-1234

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.