През цялата ни десетгодишна история на проучване и изследване на спиналната мускулна атрофия (СМА) ни вдъхновяваше общността на пациентите и грижещите се за тях. Работейки заедно, ние продължаваме да се стремим към по-доброто разбиране на СМА и към напредъка на науката, която се крие зад това заболяване.

СМА е генетично автозомно-рецесивно заболяване, причинено от намалени нива на SMN протеина в цялото тяло в резултат от мутации в гена за преживяемост на двигателния неврон-1 (SMN1). Всяка година тази болест засяга около 1 на 10 000 новородени бебета по целия свят и е най-честата генетична причина за смърт при малките деца.

Това е болест, която засягайки клетките на двигателните нерви лишава хората от физическата им сила, като отнема способността им да ходят, ядат и дори да дишат.

M-BG-00000517

Материалът е одобрен до 07.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.:факс:Гореща линия:(денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.