Ние вярваме, че всеки член на нашия екип може да остави следа и да се отличи

През 2004 г. „Рош България” ЕООД - представителят на F.Hoffman-La Roche Ltd. в България, стартира дейността си с персонал от 42 служители.

Понастоящем в Рош работят над 90 висококвалифицирани специалисти - лекари и фармацевти (в областите продажби и маркетинг, медицинска и регулаторни дейности), икономисти и др.

Успешният кандидат трябва да притежава подходящо образование в областта на хуманната медицина или фармация за позициите в областите маркетинг, продажби, медицинска и регулаторна дейност.

За позициите в областите финанси, логистика, търговска дейности и др. се изисква съответното икономическо образование. Желателно е да има опит в сферата продажби и маркетинг на фармацевтични продукти.

Владеенето на английски език е задължително за всички позиции в Рош, т.к. голяма част от вътрешната кореспонденция, продуктова и медицинска информация е на този език. Рош България изисква добра компютърна грамотност и добро познаване на MS Word, MS Excel, PowerPoint и др. Голяма част от позициите в Рош са свързани с активно шофиране и съответно изисквана наличието на валидна шофьорска книжка и съответните умения.

Корпоративно изискване е всички свободни позиции да се обявяват вътрешно или външно чрез специализирания портал за кандидатстване и подбор Талео.

Автобиографията трябва да съдържа синтезирана информация за образованието, квалификацията, професионалния опит, лични данни на кандидата и данни за обратна връзка.

Мотивационното писмо дава възможност кандидатът да обясни накратко защо желае да заеме съответната длъжност, да изложи своите виждания и очаквания за работата, плановете за бъдещото професионално развитие. Може да приложи снимка с паспортен формат.

Възможно е. При кандидатстване за няколко свободни позиции НЕ е необходимо да се изпраща съответния брой комплекти документи. Достатъчно е в мотивационното писмо да се посочат всички длъжности, за които се кандидатства.

Всички кандидати, поканени на интервю, биват информирани чрез системата Талео, по имейл или по телефон, ако не преминат към следващ етап от кандидатстването. Кандидатите, подали документи, но неодобрени по документи, не получават обратна връзка.

Най-честата форма на изпитване на качествата на кандидата е интервюто. Възможно е един кандидат да бъде поканен на интервю неколкратно, в зависимост от длъжността, за която кандидатства и ангажираността на мениджърите. За някои длъжности в процеса на подбор се дава задание – тема (казус), по която кандидатът да представи по-задълбочено проучване или разработка.

ул. Бяло поле 16
кв. Манастирски ливади - запад
гр. София 1618

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.