вида рак 1

гена, които играят роля в развитието на рака 2

мутации (приблизително), открити в някои видове карцином на белия дроб 3

уникален туморен профил

До скоро ракът беше категоризиран предимно в зависимост от локализацията си в тялото (напр. бял дроб, гърда, черен дроб). В зависимост от стадия на заболяването, пациенти с определен вид тумор се лекуваха унифицирано с химиотерапия.

пациент

туморен профил

план за лечение

Един от начините, с които помагаме за трансформиране на грижите за пациентите и за превръщане на персонализираното здравеопазване в реалност е геномното профилиране, а другият е разработването на таргетни терапии.

M-BG-00000674

Материалът е одобрен до 02.2023 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Референции:

  1. Armengol G, Ramon Y Cajal S. Funnel Factors. In: Schwab M, editor. Encyclopedia of Cancer. 2nd ed. New York: 2008.

  2. Stratton MR, Campbell PJ, Futreal PA. The cancer genome. Nature. 2009;458(7239):719-724.

  3. Strachan T, Goodship J, Chinnery P. New Insights from Genomewide Studies of Cancers. In: Genetics and Genomics in Medicine. New York and London: 2015.

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.