Реф.номер COM/2016/008-01

Безопасни условия на труд

Безопасността, сигурността, здравето и опазване на околната среда са неразделни части от нашите дейности и като такива, ние се отнасяме към тях със същото ниво на отдаденост, с каквото се отнасяме и към всякакви дейности свързани с бизнеса.

Като част от нашите ангажименти за непрекъснато развитие, ние активно търсим да въведем нови, по-устойчиви технологии и процеси с цел свеждане до минимум на влиянието ни върху околната среда.

Дейностите на Рош се извършват в съответствие с приложимите закони и наредби за здраве, сигурност, безопасност и опазване на околната среда, със стандартите на дружеството и най-добрите практики. Предприемаме всички разумни и практични стъпки, за да сме сигурни, че предлагаме безопасна, сигурна, здравословна и чиста работна среда.

Политиката на Рош за безопасност, сигурност, здраве и опазване на околната среда се прилага по систематичен начин чрез всички необходими технически, организационни и лични мерки. Стремим се към постоянно подобрение където е възможно и икономически осъществимо. Регулярно следим нашето представяне, за да осигурим съответствие с нашите стандарти и цели, както и за да се уверим, че нашето поведение, процеси и оборудване са на най-високо ниво.

Всеки служител е лично отговорен за безопасността, сигурността, здравето и опазването на околната среда на работното място до пълната степен, която се изисква от неговите/нейните задължения доколкото са запознати, имат способност и опит.

Всички сме стимулирани да откриваме сфери за подобрение и непрестанно работим за по-добра среда.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.