Партньори

За партньори на Рош България

Рош България ЕООД е притежател на разрешения за употреба или представител на притежателя на разрешения за употреба по смисъла на чл. 26, ал.2 от ЗЛПХМ за лекарствени продукти на които компанията внася с цел разпространението им на българския пазар за покриване на нуждите на пациентите в България.

  • Съгласно чл. 26, ал. 3 от  компанията Рош България ЕООД е отговорна за пуснатите на пазара партиди от лекарствени продукти, които внася. В този смисъл, отговорността на Рош България ЕООД не се ограничава до момента на изваждане и предаване на лекарствените продукти от склада на компанията, а се простира през целия им жизнен цикъл, като това включва и отговорността на Компанията по отношение гарантиране на качеството на продуктите, лекарствената безопасност, гарантиране на прозрачност и бизнес етика в снабдителната верига на продуктите.

  • За осъществяване на дейността по разпространение на лекарствата Рош България ЕООД заедно със своите партньори - търговци на едро на лекарствени продукти, получили съответни разрешения за извършване на тази дейност от компетентните държавни органи, и техните клиенти – аптеки и болнични заведения формират снабдителна верига. Основна цел на Рош България ЕООД е снабдителната верига да гарантира непрекъснато снабдяване със продуктите при пълна гаранция за запазване на качеството им.

Конкурси

В момента Рош България няма отворени конкурси. 

За Рош България ЕООД

Рош България ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, изцяло с чуждестранно участие. Основен предмет на дейност на дружеството е маркетинг, търговия и разпространение на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти. В предмета на дейност на дружеството влизат също така: производство, лицензиране, проучване и разработване на висококачествени фармацевтични и диагностични продукти, провеждане на клинични изследвания, както и организиране на научни конференции, семинари и симпозиуми.

 

Ние имаме за цел да осигурим достъп до нашите лекарства и диагностични тестове до всички хора, които имат нужда от тях. Компанията адаптира предлаганите решения към всеки пазар, съобразявайки ги с особеностите и предизвикателствата на съответната здравна система. Рош работи с множество различни партньори за иновативни и устойчиви начини за осигуряване на ефективно и достъпно здравеопазване за пациентите.

Отдел Снабдяване, като част от дирекция Финанси и Бизнес Услуги на Рош България ЕООД, има за цел да разработва максималната стойност на инвестициите на компанията, независимо от тяхната област: пътувания, телекомуникации, маркетингови услуги, медицински консултации или други професионални услуги. 

 

Колегите от отдел Снабдяване правят това в близко сътрудничество с всички вътрешни бизнес партньори в Рош България ЕООД, като развиват и поддържат отношения с доставчици, които имат доказан опит и професионализъм по отношение на взаимодействия с клиенти, стратегия, качествено завършване на проекти в планираното за това време, както и цена.

Рош България ЕООД търси устойчиво развитие на всички свои бизнес дейности. Нашите доставчици са много ценни за нашата работа, защото ни помагат да изграждаме и пазим своя устойчив ръст и успех.

Научете повече

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки