Редките заболявания засягат относително малка част от населението. Те се характеризират с ниската си популационна честота и често са свързани с генетични или наследствени фактори, макар че могат също така да бъдат предизвикани от инфекции, токсични вещества или други фактори. Редките болести са обикновено трудни за диагностициране и лечение, поради което изискват специално внимание и изследвания.

Тези болести могат да включват различни симптоми и засягат различни органи и системи в организма. Важно е да се отбележи, че дефиницията за рядко забололяване може да варира от страна на страна, но в Европейския съюз се счита, че всяко едно рядко заболяване засяга по-малко от 1 на 2 000 души.

Редките болести представляват предизвикателство за здравеопазването поради липсата на изследвания и лекарства за много от тях. Затова се изисква по-голямо внимание и усилия за подобряване на диагностиката, лечението, подкрепата и достъпа до грижи за хората, засегнати от тези заболявания.1

В момента са идентифицирани над 7 000 различни редки болести. Това означава, че съществуват хиляди различни болести, които засягат относително малък брой хора.

Характеристика на редките болести:

  • Генетичен произход - мнозинството от редките болести имат генетичен произход, което означава, че са предизвикани от генни мутации или аномалии. Това може да включва наследствени фактори, както и случайни генетични мутации.

  • Разнообразни симптоми - редките болести могат да се проявяват с разнообразни симптоми и могат да засегнат различни органи и системи в организма. Това прави диагнозата и лечението на тези болести сериозно предизвикателство.

  • Липса на лечение - за мнозинството от редките болести липсват ефективни лекарства и лечения поради тяхната рядкост и сложност. Това прави тези болести особено тежки за пациентите и техните семейства.2

Референции:

1Accessed September 2023

2.Accessed September 2023

Предоставената информация има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.