Промяна на перспективата за рака на белия дроб

M-BG-00000614

Прикована към инвалидната количка и неспособна да диша без допълнителен кислород на 50 години - времето и надеждата на Мария свършваха. Нейният онколог й препоръча хоспис, но Мария, която не беше готова да се предаде пред рака на белия дроб, поиска второ мнение от друг специалист.

След като разбра, че никога не е пушила, консултативният онкологичен екип препоръча лечение, включващо ново лекарство, което обещава много за пациентите с рак на белия дроб, които никога не са пушили. Само след няколко дни Мария става от инвалидната количка и започва да диша без допълнителен кислород. Бъдещето й все още остава несигурно, но за момента тя си връща живота - а заедно с него - и ново усещане на надежда и щастие.

“Никога няма да забравя нейната история,” казва д-р Уилям Пао, д.м.н. (William Pao, M.D., Ph.D.), който става свидетел на втория шанс за Мария като научен сътрудник в Онкологичния център към болница Мемориал Слоун-Кетъринг (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) години преди да стане Ръководител на Фармацевтичните изследвания и ранни разработки (Pharma Research and Early Development). “Тогава още не знаехме защо пациентите с рак на белия дроб, които никога не са пушили, реагират добре на лекарството, но въз основа на клиничните данни, които наблюдавахме при пациенти със сходни профили, успяхме да назначим за Мария курс на лечение, който е насочен към нейния специфичен вид тумор. Скоро след това, ние си сътрудничихме с други специалисти, за да установим генетичната основа на нейния туморен отговор, за да можем рутинно да идентифицираме пациентите, за които има най-голяма вероятност да получат полза.”

С огромните постижения в скрининга и лечението на рака на белия дроб, направени през последното десетилетие, историята на Мария представлява първи пример за това колко ефективно може да бъде съвместното сътрудничество между диагностиката и фармацевтичните продукти в борбата с рака на белия дроб.

Пътят към преживяемостта

Ракът на белия дроб е най-често срещаният вид рак в света. Той е и най-агресивният рак, който отнема 2,2 милиона човешки живота всяка година — повече от рака на гърдата, колоректалния карцином и рака на простатата, взети заедно.1 Повече от две трети от пациентите с рак на белия дроб се диагностицират на късен етап, след като ракът вече се е разпространил в други части на тялото.2 Дори с операция, лъчетерапия и химиотерапия, процентът на преживяемост при рака на белия дроб е сред най-ниските от всички видове рак.3 Ако бъде оставено нелекувано, заболяването може да отнеме живота на пациента за няколко месеца.4

Днес обаче навлизаме в епохата на нова надежда. „Сега много по-добре разбираме какво се случва с раковите клетки, как имунната система контролира рака на белия дроб и как да действаме съгласно тези нови знания,” казва д-р Пао. “Това е изключително вълнуващо време за изследването и лечението на рака на белия дроб, както по отношение на диагностиката, така и по отношение на разработването на лекарства. Новата информация ни дава възможност да помагаме на пациентите с рак на белия дроб както никога досега.”

Всеки рак и всеки пациент са различни

В основата на тези революционни постижения стои фокусът върху разбирането на генетиката и пътищата на развитие на раковите заболявания. “Преди мислехме, че има само два основни вида рак на белия дроб, но днес знаем, че има много различни подвидове,” казва д-р Пао. “Ако отидем още по-далеч – ако разгледаме генетичния състав – сега знаем, че всеки пациент има индивидуален, различен тумор.”

Геномното изследване и напредналата диагностика могат да открият мутации при пациенти като Мария, които прогнозират най-добрата терапия за постигане на възможно най-добри резултати, като в крайна сметка позволяват на лекарите и на другите професионалисти по здравни грижи да предоставят наистина персонализирани здравни грижи. В случая на Мария, тя има EGFR мутация, чието диагностициране става причината за успешните резултати от лечението й. Познаването на генетичния модел на всеки пациент позволява по-голяма прецизност при оценката на риска, диагностицирането на заболяването, определянето на точната прогноза и назначаването на терапия. Днес експертите могат да стратифицират и разработват нови животоспасяващи лекарства и да наблюдават пациентите през целия им курс на лечение.

Примери за генни промени, които могат да бъдат таргетирани

Пренареждането на гена на анапластичната лимфомна киназа (ALK) води до образуването на ALK фузионен протеин, който стимулира аномалния растеж и оцеляване на раковите клетки.5,6 Той обикновено се среща при хората, които са непушачи или са „леки“ пушачи.7 Пациентите с пренареждане на ALK гена могат да получат полза от лекарство, което специфично се насочва към ALK фузионния протеин, като блокира сигналните му пътища и води до смърт на туморните клетки.

Рецепторът на епидермалния растежен фактор (EGFR) е сигнализиращ протеин, който преминава през клетъчната мембрана.8 Когато епидермалният растежен фактор (EGF) се свързва с EGFR, той задейства растежа и делението на клетките. При EGFR-мутиралия рак на белия дроб, тези мутации водят до устойчиво активиране на клетъчния растеж, което причинява образуването на тумори.8,9 Пациентите с този вид рак на белия дроб могат да получат полза от лекарство, което е насочено към мутантния EGFR протеин, блокирайки неговата сигнализация и причинявайки смъртта на туморните клетки.

ROS1 е тирозин киназа, която има значение за контрола върху растежа и размножаването на клетките. Когато се появи ROS1 генно сливане, раковите клетки растат и се размножават по неконтролиран начин. Блокирането на тази анормална сигнализация може да доведе до свиване или смърт на туморните клетки.10

1-2% от случаите на НДРБД се дължат на ROS1 генно сливане. По-младите пациенти с НДРБД, които никога не са пушили, са с най-висока честота на ROS1 генни сливания. Пациентите с ROS1 генни сливания могат да получат полза от лекарство, което специфично се насочва към ROS1 протеина.10

Пренаредените по време на трансфекцията (RET) генни алтерации, като сливания и мутации, са ключови задвижващи сили при много видове рак, включително НДРБД. Приблизително 1–2% от пациентите с НДРБД имат RET сливания.11 Пациентите с тези генетични алтерации могат да получат ползи от терапии, които селективно са насочени към RET алтерации, поради повишена клинична активност и по-добра поносимост.12

Пренасянето на науката в медицината

Съвместните изследвания в областта на диагностиката и фармацевтичните продукти стимулират иновациите, които потенциално ще променят живота на пациентите с рак и на техните семейства. Таргетните терапии, използвани самостоятелно или в комбинация с други лечения, помагат за спиране на растежа и метастазирането на клетките на рака на белия дроб. Имунотерапията продължава да показва огромен потенциал, като използва силата на имунната система за откриването и унищожаването на раковите клетки; доказано е, че имунотерапията за раковите заболявания удължава живота на пациентите с метастатично заболяване с пет години и повече - много по-дълго, отколкото стандартните лечения, според д-р Пао. За пациентите, чиито тумори първоначално се свиват по време на лечението, но след това стават резистентни, рутинните повторни биопсии могат да покажат кое лекарство може да преодолее резистентността. Ракът на белия дроб остава сложно заболяване, но продължаващите изследвания, клиничните изпитвания и разработката на нови лекарства ще продължат да дават отговори, които удължават и подобряват живота.

Въпреки че нито една самостоятелна интервенция няма вероятност да излекува рака – а има още много работа за вършене – новите възможности променят перспективите и прогнозите. Експерти като д-р Пао и безброй други специалисти работят, за да превърнат рака на белия дроб в хронично заболяване. Водено от обещанието за бъдещето и удовлетвореността, които идват, когато давате на пациенти като Мария шанс да изживеят повече запомнящи се моменти от живота, днешното съвместно сътрудничество между диагностиката и фармацевтичните изследвания дава надежда там, където преди никога не е имало такава.

Референции:

 1. American Lung Association. Lung Cancer.Accessed October 2017

 2. Ellis, PM, Vandermeer, R. J Thorac Dis, 2011 Wetp; 3(3):183-188.

 3. American Lung Association. Lung Cancer.Accessed October 2017

 4. Wao H,, et al. Systematic Reviews. 2013;2:10.

 5. Choi YL, et al. Cancer Res 2008; 68:4971–4976

 6. Roskoski Jr, R. Pharmacol Res 2013;68:68-94

 7. Gridelli C, et al. Cancer Treat Rev 2014;40:300-306

 8. Prenzel, N et al. Endocrine-Related Cancer 2001;8:11-31.

 9. Britten CD. Mol Cancer Ther 2004;3:1335-1342.

 10. Bergethon K, et al. J Clin Oncol. 2012; 30(8):863-70.

 11. Drilon et al. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15:151‒67.

 12. Ackermann CJ, et al. Onco Targets Ther. 2019;12: 7857-7864

Материалът е одобрен до 11.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Свалете файл

Научете за тази специфична форма на рак на белия дроб, която засяга по-младите пациенти, много от които никога не са пушили.

Научете повече

Още истории

Вижте всички истории

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.

За контактиРош по светаlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeНие от РошФармацевтични решенияКариериМедияИсторииПолитика за поверителностУсловия за ползванеПолитика за бисквитки