Нашият подход

От близо 125 години Рош като компания се е посветила на подобряването на живота на хората. Дългосрочното мислене на нашите основатели ни позволява да останем верни на тази визия. Най-големият ни принос за обществото са трайните иновации. Когато действаме устойчиво, ние се стремим и да осигуряваме удовлетворяващо работно място, да бъдем надежден партньор и да бъдем ангажирани в общностите, в които и с които работим.

 

 

Нашето въздействие върху обществото


Взаимодействието с нашите партньори е от ключово значение за изграждането на доверие и за доброто разбиране на предизвикателствата пред нас. Ние пълноценно включваме участието на партньорите ни в ежедневната ни дейност и така успяваме да разработваме съвместно решения за различни проблеми в здравеопазването.

 


Нашият основен принос в здравеопазването е да изобретяваме и разработваме лекарства и диагностични средства, които значително подобряват живота на хората. Това води до ангажимент за работа с много различни партньори за постоянно и устойчиво намаляване на бариерите, които пречат или възпрепятстват достъпа на пациентите до нашите продукти.
 

Ние се стремим да осигуряваме работна среда, в която нашите служители са овластени да създават своята кариера и да работят това, на което са отдадени. Като предоставяме на всички възможност за кариерно развитие, ние гарантираме растежа на най-голямата ни инвестиция - нашите служители, а това на свой ред е залог и за успеха на нашата организация.
 

Откритият и конструктивен диалог с нашите партньори е от решаващо значение за създаването на устойчива стойност и растеж. Той ни помага да разбираме по-добре как да служим на пациентите, хората, които полагат грижи за тях, и лекарите, както и да фокусираме дейността си върху създаването на стойност и за компанията, и за обществото.

 
 

От много години сме ангажирани да смекчаваме въздействието върху околната среда и изменението на климата, като активно търсим нови, по-устойчиви технологии за постигането на тази цел. Освен това в Рош от повече от век съществува традицията на филантропията. Общата цел на нашите дейности е да оказваме трайно въздействие чрез изграждане на по-силни и по-здрави общества.
 

Ние постоянно се стремим да създаваме стойност за нашите партньори и да постигаме устойчива, висока рентабилност. Правим това, за да запазим отдадеността си на научните изследвания, да обезпечим своя растеж и независимост, да осигуряваме възможности за заетост, да покриваме рисковете и да изплащаме възвръщаемост на инвестирания капитал.

 

M-BG-00000522

Материалът е одобрен до 08.2022 г.


РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).