Ние имаме общa цел да помагаме на пациентите да разбират и контролират своетовключително да получават равен и навременен достъп до лечението, от което се нуждаят.

Пациентските организации са важни за нас, защото чрез контакта си с тях, разбираме какво е да живееш с дадено заболяване, какви трудности преодоляват пациентите и техните семейства, кактоза управлението на заболяването. Тъй като пациентските организации представляват гласа на пациентите, нашата съвместна работа ни дава възможност да разбираме истинските им нужди.

В Рош има утвърдени правила, с които се подкрепя сътрудничеството между Рош и пациентските организации. Всяка агенция, която работи с пациенти от името на Рош, също трябва да спазва тези правила.

Рош България се гордее с дългогодишната си традиция да работи с пациентски организации. Искаме да подчертаем, че това сътрудничество отразява общите ценности за почтеност, независимост, уважение, прозрачност и взаимопомощ. Тези ценности са основните принципи за работа.

Рош оповестява публично достъпния си списък на пациентските организации, за които осигурява финансова и/или съществена непряка нефинансова подкрепа на глобалния си уебсайт.

Предоставената информация на този сайт има за цел единствено да информира и не трябва да се възприема като заместител на медицинска консултация от лекар или друг квалифициран здравен специалист. За диагностика или лечение на здравословни проблеми, потребителите следва винаги да търсят професионална медицинска помощ. Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.