Ние развиваме новаторската наука и лекарства, които преобразяват живота на хората с възпалителни и автоимунни заболявания, в това число и портфолио от първи в класа си програми и иновативни подходи за развитие при възпалителни чревни (IBD), дихателни и ревматологични заболявания.
  • Гастроентерология, респираторни заболявания, ревматология

  • Таргети за вроден (неспецифичен), адаптивен имунитет, фиброза, толерантност и регенерация на тъкани

  • Промедиор (Promedior) – придобиване за по-нататъшно разработване и комерсиализиране на PRM-151, първа в класа си молекула рекомбинантен човешки пентраксин-2, прицелена в предотвратяването и евентуално обратното развитие на фиброзата.

  • Реос (Rheos) – споразумение за сътрудничество, опция и лицензия с Рош за откриване, разработване и комерсиализиране на нови терапевтични средства в областта на имунометаболизма

  • Парвус (Parvus) – сътрудничество за разработване, производство и комерсиализиране на нови терапевтични средства за повишаване на толерантността при възпалително чревно заболяване, автоимунно чернодробно заболяване и цьолиакия

M-BG-00000363

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.