Усилия за партньорство полагаме и в една особено вълнуваща област – невронауката. Като следваме научните открития, навлизаме в поле с огромни потребности и възможности за научен прогрес при заболяванията на мозъка и нервната система.

 

Освен това усилията ни изградиха един от най-силните и най-разнообразни асортименти от лекарствени средства в разработка в индустрията, с четири изпитвани лекарства на късен етап и две потенциални одобрения за нови молекули (NME) през 2020 г., обхващащи целия спектър на нарушенията на нервната система, от най-редките до най-често срещаните.

 

Какви възможности за партньорство търсим:

 

  • Невродегенерация (напр. болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън, амиотрофична латерална склероза)
  • Невроинфламация (напр. множествена склероза)
  • Невроразвитие (напр. разстройства от аутистичния спектър)
  • Болка (неопиоидни средства за лечение на хронична болка)

 

 

Примерни партньорства:

  • Конвело Терапютикс (Convelo Therapeutics) – сътрудничество за откриване и разработване на нови ремиелинизиращи лекарства за пациенти с неврологични нарушения
  • Кинета Инк. (Kineta Inc.) – сътрудничество за изследване на нови неопиоидни средства лечение на хронична болка

 

 

Заболявания на фокус

Мултиплена склероза или множествена склероза

Мултиплената склероза (МС) е заболяване на централната нервна система. МС се характеризира с нарушени сигнали в мозъка, гръбначния мозък и очните нерви, което води до широк спектър симптоми и невъзможност на пациента да изпълнява обичайни дейности. Рош разработва нови подходи за разбирането и лечението на това хронично инвалидизиращо заболяване.
Научете повече за заболяването на rochemd.bg 

 

Научете повече за заболяването мултиплена склероза

Среща от първо лице с мултиплената склероза

Ролята на В-клетките при мултиплената склероза
 

Болест на Алцхаймер

44 милиона души по света живеят с деменция. Рош търси начини за лечение на болестта на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция.

Бремето на болестта на Алцхаймер нараства глобално
 

Инфекциозни заболявания

Още

Клинични проучвания

Още

Обучение на пациентите

Още

Съобщете за нежелани реакции!

Още

M-BG-00000361

Материалът е одобрен до 03.2022 г.


РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).