Нашите бизнес приоритети

В Рош вярваме във важността да имаме ясен набор от приоритети, които да ни водят в постоянно променяща се среда. Нашата цел е да постигнем дългосрочен устойчив растеж и да предоставяме стойност на всички заинтересовани страни и партньори.

 

Фокус върху пациентите

Ние се фокусираме върху разработването на иновативни лекарства и диагностични тестове, които помагат на пациентите да живеят по-дълго и по-добре. Две трети от всички заболявания или все още не се лекуват адекватно, или изобщо не се лекуват. Тази медицинска нужда е огромна и по-добрите диагностика и лекарства могат да окажат огромно влияние върху живота на милиони пациенти и техните семейства.

Високи постижения в науката

Стремим се да отговорим на неудовлетворените медицински потребности с високи научни постижения. Революционните развития в науката и технологиите все повече ни позволяват да разбираме точно какво не функционира правилно в тялото и да разработваме лекарства за противодействие на проблема. Ние се съсредоточаваме върху онкологията, имунологията, офталмологията, инфекциозните болести и неврологията, но оставаме гъвкави и следваме новите научни открития за други области.

 

Персонализирано здравеопазване

Ние съчетаваме силните си страни във фармацията и диагностиката, за да  осигурим точното лечение на точния пациент в точното време. Когато е възможно да се идентифицират генетични различия, ефикасността и безопасността на лекарствата могат да бъдат значително подобрени. За тази цел имаме съпътстваща диагностична стратегия за всяка молекула, която разработваме.

 

Достъп до здравеопазване

Стремим се да предоставяме нашите лекарства и диагностични тестове на възможно най-голям брой нуждаещи се. Всяка здравна система се характеризира с различни предизвикателства и ние персонализираме решенията за конкретните пазари. Работим с много различни партньори, за да намаляваме пречките пред достъпа до здравеопазване и да установяваме иновативни, устойчиви начини за предоставяне на ефективно и достъпно здравеопазване на пациентите.

 

Прекрасно работно място

Ангажирани сме постоянно да укрепваме и да поддържаме едно отлично работно място, където всеки човек се чувства ценен и уважаван и може да израсне до пълния си потенциал. Нашият бизнес се гради от хората ни. Те откриват, разработват и произвеждат продуктите ни и гарантират, че те ще достигат до пациентите, които се нуждаят от тях. Вярваме, че ключът към успеха ни се крие в способността ни да привличаме, задържаме и мотивираме различни висококвалифицирани специалисти във всички области на бизнеса.

 

Стойност, отличаваща се с устойчивост

Ние управляваме бизнеса си по начин, който е етичен и има за цел да създава стойност в дългосрочен план за всички заинтересовани страни. Искаме да създаваме стойност чрез разработването на медицински решения и се стремим колкото е възможно повече хора да получат полза от тях. Вярваме, че успехът ни се корени в способността ни да разработваме стратегии, от които както индустрията, така и обществото ще имат полза по устойчив начин.

 

 

 

Вижте още...

M-BG-00000353

Материалът е одобрен до 03.2022 г.


РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).