Водещите ни принципи: иновативна компания, която е гордост за служителите си и заслужава постоянното доверие на партньорите си.


Нашата мисия

Нашата цел, като водеща компания в областта на здравеопазването, е да създаваме, произвеждаме и разпространяваме иновативни висококачествени решения за посрещане на неудовлетворените медицински нужди.

Нашите лекарства и диагностични продукти и услуги се използват за превенция, диагностициране и лечение на заболяванията, като по този начин подобряват здравето и качеството на живот на хората.

Ние правим това, като осъзнаваме отговорността си и се съобразяваме с етичните принципи и задълженията си за устойчиво развитие, в съответствие с нуждите на отделните хора, обществото и околната среда.

Запознайте се с Кодекса за поведение на Roche Group

Кодекса за взаимодействие с доставчици на Рош 

Нашите задължения

  • В служба на пациентите и клиентите
  • Уважение към личността
  • Поемане на отговорност
  • Високи постижения
  • Обществото
  • Иновациите
  • Продължително усъвършенстване

Запознайте се с Нашите задължения

Ние се стремим да отговаряме на високи стандарти на работа и корпоративна отговорност във всички свои дейности.