Инфекциозните заболявания, причинени от вирусни или бактериални патогени, са основна причина за смъртност и заболеваемост в световен мащаб и създават постоянно нарастваща медицинска потребност. Ние се фокусираме върху откриването, изследването и разработването на нови противоинфекциозни средства, насочени както към патогена, така и към имунната защита на гостоприемника. При това надграждаме върху една водеща в индустрията технологична платформа и върху богатото наследство от научни изследвания в тази област, които създадоха някои изключителни терапевтични средства при хепатит В, грип и мултирезистентни бактериални инфекции.
  • Хепатит B

  • Респираторни вируси

  • Мултирезистентни, грам-отрицателни бактериални инфекции

  • Дицерна (Dicerna) – споразумение за сътрудничество в областта на научните изследвания и за лицензия за разработване на терапии siRNA за лечение на хронични инфекции с вируса на хепатит В (HBV)

M-BG-00000362

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.