Нашата крайна цел е да осигуряваме лечения за рака във всичките му форми. Тъй като няма вероятност това да се постигне с една-единствена интервенция, ние се стремим да разберем цялостно болестта, нейната сложност и въздействието й върху пациентите.

Ние разполагаме с най-широкия и разнообразен асортимент от разработвани лекарствени медикалементи в онкологията, с повече от 20 молекули за имунотерапия. От 2011 г. насам сме въвели 18 онкологични лекарства. Всички наши усилия са взаимно свързани чрез изследването на терапевтични комбинации и с отдадеността ни да търсим персонализирани лекарства.

  • Онкогени

  • Синтетична леталност

  • Адаптивен и вроден имунитет

  • Неоантигени

  • Биология на стромалните клетки

  • Клетъчни терапии

Адаптив (Adaptive) – партньорство за въвеждане на Т-клетъчни терапии, насочени към антиген, в лечението на рак

Байонтек (BioNTech) – сътрудничество за разработване на персонализирана ваксина срещу рак

M-BG-00000360

Материалът е одобрен до 03.2022 г.

РОШ България ЕООД София 1618, ул. „Бяло поле“ №16, тел.: (02) 818 44 44, факс: (02) 859 11 99 Гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор).

Съдържанието на страниците на Рош България ЕООД е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България ЕООД.